BUFF bình luận Facebook

TẠO ĐƠN HÀNG BUFF BÌNH LUẬN FACEBOOK
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý

- Cấm tạo nội dung link sex, chửi nhau,lăng mạ, xúc phạ, nói tục,...
- Cấm các link post , reel , post group (event,...) không phải là livestream, vui lòng buff ở mục EVENT 

- Không tạo nội dung có icon và khoảng trống xuống hàng nhé !
-
File nội dung STK tại đây

- Có vấn đề gì liên hệ tele giúp mình : @Fncktran
THÔNG BÁO : CHIA ĐỀU SỐ LƯỢNG RA ANH EM NHÉ !! 
VÍ DỤ : 2000 CMT thì SV1 1000 - SV2 1000 


© buffshare.com | buffshare.com
Version 1.3.0 | Powered By CMSNT.CO