BUFF chia sẻ Facebook

TẠO ĐƠN HÀNG BUFF CHIA SẺ FACEBOOK
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý

Chú ý:

- Chỉ add các link livestream!
- Không được add các link event, reel, post,…

- Có vấn đề gì liên hệ tele giúp mình : @Fncktran

- Mua số lượng min 200 - max 2000 

- Hiện tại có những page live trong group lỗi không lên share được ,các bạn xem cách lấy id live trong group tại tây rồi mua đơn bằng ID đó sẻ lên share


© buffshare.com | buffshare.com
Version 1.3.0 | Powered By CMSNT.CO